Ola Granath: Böcker

Förlag: Rosenlöfs Bok. Tolkning: Ola Granath, Förord: Lars Nygren
Sandvikens Tryckeri 2006Hälsinglands museums förlag. Text: Thomas Tidholm, Bild: Ola Granath
Sandvikens Tryckeri 2002

© 2007 Ola Granath