Ola Granath: Pågående projektVid Ulvberget efter riksväg 84 mellan Hudiksvall och Forsa har kommunen sedan 70-talets början samlat sopor på hög. Ett nytt mer långsiktigt tänkande kring sopor och avfall har idag ändrat hanteringen. Nu handlar det om källsortering, återvinning och förbränning. Sopbergen har slutat växa. Men de ligger där de ligger. Jättelika grönklädda gravhögar inne i den snåriga skogen. De ser lugna och fridfulla ut. Men skenet bedrar. Under ytan pågår aktiviteter som kommer att påverka vårt sätt att leva en lång tid framöver. Våtmarken vid Ulvbergets fot är det sista och mest betydelsefulla steget i den rent biologiska process som renar det giftiga lakvattnet som hela tiden sipprar ut från de gamla sopbergen. Vi står inför ett landskap som vuxit fram efter riktlinjer som människan lagt fast. Dess form och innehåll har en bestämd funktion. Men som allt i naturen lever det här landskapet också ett eget liv. Det har en egen vilja och bär på sina egna hemligheter.

Tillsammans med detta komplicerade stycke Natur har jag skapat ett projekt. Regelbundet besöker jag denna våtmark, och börjar så smått känna mig som hemma. Under alla årstider är jag där och tittar och ser efter vad som hänt sedan förra besöket, dokumenterar med hjälp av min kamera, tecknar, målar, funderar och åker hem och läser.

Frågorna hopar sig. Hur bär vi oss åt med Naturen? Är inte vi också ett stycke natur? Vi Naturen eller är det Naturen och Vi? Projektet ställer frågorna men kommer säkert inte fram till några entydiga svar. Ambitionen bakom bildarbetet är att komma från det rena illustrerandet och fram till något som börjar likna ett samtal mellan två parter.

© 2007 Ola Granath